Privātuma politika

Mums, SIA "DelfinGroup", ir īpaši svarīgi apstrādāt Jūsu personas datus uzmanīgi un piesardzīgi. Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu, mērķu izpildei.

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "DelfinGroup" (turpmāk, DelfinGroup), vienotais reģistrācijas Nr. 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013. Informāciju par jautājumiem, kuri saistīti ar datu apstrādi, var iegūt - veikals@banknote.lv vai vēršoties juridiskajā adresē Rīga, Skanstes iela 50A;
 2. Lai apskatītu DelfinGroup vietni veikals.banknote.lv un piedāvājumus – nav nepieciešams dalīties ar savu privāto informāciju. Vietnē saturs ir brīvi pieejams un Klients var uzzināt visu viņam nepieciešamo informāciju par piedāvāto preci, neveicot reģistrāciju;
 3. Personas dati – DelfinGroup izmanto visa veida personu datu apstrādi, kurus klients sniedzis veicot darījumu/s vietnē veikals.banknote.lv;
 4. Klienta norādītā e-pasta adrese paredzēta rēķinu nosūtīšanai, komunikācijai ar klientu, un uz to var tikt nosūtīti vietnes veikals.banknote.lv reklāmas materiāli;
 5. Sniedzot savus personas datus, Jūs esat informēts, ka vietne veikals.banknote.lv, DelfinGroup  vai jebkura trešā persona, kas darbojas DelfinGroup vārdā, ir tiesīga uzglabāt un apstrādāt personas datus, lai veiktu:
 • Normatīvo aktu, likumdošanas prasību izpildi;
 • Vietnes apmeklējuma statistiku;
 • IP adresešu uzskaiti;
 • Distances līguma noslēgšanu un izpildi;
 • Piegādes nosacījumu izpildi;
 • Klienta identificēšanu preču saņemšanai.
 1. Personas datu glabāšana un dzēšana:
 • DelfinGroup glabā personu datus iepriekš definētajiem mērķiem;
 •  Datu glabāšanas ilgums atkarīgs no normatīvo aktu prasībām;
 •  Datu dzēšanu klients var pieprasīt elektroniski, rakstot uz e-pastu veikals@banknote.lv no e-pasta, kurš norādīts pie preču iegādes. Dati pēc klienta lūguma tiks dzēsti, ja to dzēšana nav pretrunā ar kādu spēkā esošu normatīvo aktu.

Preču realizācija

 1. Vietnē veikals.banknote.lv visas pieejamās preču fotogrāfijas ir patiesās preces attēlojums. Ja klientam ir nepieciešama papildus informācija par preci, viņš patstāvīgi var sazināties ar filiāli, kurā prece ir izvietota. Uz iegādes brīdi klients ir pilnībā informēts par preces stāvokli un komplektāciju;
 2. DelfinGroup vietnē veikals.banknote.lv visas preces ir lietotā/mazlietotā/atjaunotā stāvoklī. Iegādājoties preci klients pilnībā apzinās preces stāvokli;
 3. DelfinGroup vietnē veikals.banknote.lv pārdošanā esošās preces ir lombarda realizējamā ķīla;
 4. Uz visām vietnē pieejamajām precēm attiecas „Noteikumi par distances līgumu”  un 14 (četrpadsmit) dienu atteikuma tiesības. Cita veida papildus garantija netiek piemērota.

Noteikumu izmaiņas

 1. DelfinGroup  pēc saviem ieskatiem, jebkurā brīdī, ir tiesīgs veikt izmaiņas iegādes noteikumos un publicēt tās veikals.banknote.lv.